Rozporządzenia, sprawozdania, korespondencja i ...

CAHJP Code: 
HM2/9177.7
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Rozporządzenia, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. dzałalności organizacji syjonistycznych na terenie Galicji i o konferencji "Poalej Zion" w Krakowie w grudniu 1917 r.

Date of item:

from: 
1916
Size: 
210
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.146,оп. 4, д.5183