1. Rozporządzenia, sprawozdania, korespondencja...

CAHJP Code: 
HM2/9177.2
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1. Rozporządzenia, sprawozdania, korespondencja i inne mat. dot. wydalenia z Rosji Żydów austriackich, nieposiadających legitymacji. 2. Odezwy, sprawozdania, korespondencja i inne mat. dot. Żydów emigrantów rosyjskich do Argentyny i Ameryki i zatrzymujących się w Podgórzu, Krakowie, Lwowie, Oświęcimiu i przekraczających granicę w Husiatynie i Podwołoczyskach. Wykazy. 3. Sprawozdanie o utworzeniu Komitetów Pomocy Żydom emigrantom rosyjskim w Krakowie, Lwowie, Brodach, Husiatynie, Czortkowie, Czerniowcach, Oświęcimiu. Wykaz.

Date of item:

from: 
1888
Size: 
141
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.146,оп. 4, д.4089