Sprawozdanie Posterunku Policji Państwowej w Pi...

CAHJP Code: 
HM2/9134.16
Collection name: 
Prokuratora Sądu Okręgowego w Kołomyji
Original name: 

Sprawozdanie Posterunku Policji Państwowej w Pistyniu dot. ulotek antyżydowskich na terenie posterunku.

Size: 
10
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, г. Ив.-Франковск, ф.227, оп.1, д.11