Materiały dot. wyborów zarządu gminy żydowskiej...

CAHJP Code: 
HM2/9118.16
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Materiały dot. wyborów zarządu gminy żydowskiej w Jabłonowie i utworzenia samoistnej gminy w Mikuliczynie (1912-1914).

Date of item:

from: 
1912
Size: 
115
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, г. Ив.-Франковск, ф.2, оп.11, д.27