Arkusze ewidencyjne i wykazy członków zarządówŻ...

CAHJP Code: 
HM2/9115.6
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Arkusze ewidencyjne i wykazy członków zarządówŻydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej i Średniej w miejscowościach: Rozdół, Kołomyja, Stanisławów, Śniatyn, Zabłotów, Tłumacz.

Date of item:

from: 
1933
Size: 
21
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, г. Ив.-Франковск, ф.2, оп.3, д.1197