Protokoły z posiedzeń Stowarzyszenia "Achduth-B...

CAHJP Code: 
HM2/8890.3
Collection name: 
Towarzystwo `Achduth-B`nei B`rith` w Stanisławowie
Original name: 

Protokoły z posiedzeń Stowarzyszenia "Achduth-B'nei B'rith" w Stanisławowie.

Date of item:

from: 
1931
Size: 
37
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, г. Ив.-Франковск, ф. 89, оп.1, д.22