Materiały dot. ustanowienia wysokości strat woj...

CAHJP Code: 
HM2/8889.7
Collection name: 
Powiatowa Komisja Szacunkowa w Bohorodczanach
Original name: 

Materiały dot. ustanowienia wysokości strat wojennych poniesionych przez gminą wyznaniową żydowską w Łysciu.Plany synagogi i domów modlitewnych zniszczonych w czasie działań wojennych.

Date of item:

from: 
1922
Size: 
36
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, г. Ив.-Франковск, ф.54, оп.1, д.2126