"Deklaracja poszkodowanego o stratach wojennych...

CAHJP Code: 
HM2/8889.5
Collection name: 
Miejscowa Komisja Szacunkowa w Stanisławowie
Original name: 

"Deklaracja poszkodowanego o stratach wojennych" przez gminą wyznaniową żydowską w Jezupolu

Date of item:

from: 
1922
Size: 
4
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, г. Ив.-Франковск, ф.53, оп.1, д.1607