Korespondencja dot. rejestracji i działalności ...

CAHJP Code: 
CD/156.24
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Buczaczu
Original name: 

Korespondencja dot. rejestracji i działalności Żydowskiego Towarzystwa Rolniczego Dobroczynnego "Gemilus Chesed" w Uście Zielonem.Statut i wykaz członkόw zarządu.

Date of item:

from: 
1937
Size: 
38
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, Ф.8, оп.1, д.180