W sprawie powództwa Aby Habera (kupiec w Monast...

CAHJP Code: 
HM3/1116.27
Collection name: 
Sąd powiatowy w Kosowie
Original name: 

W sprawie powództwa Aby Habera (kupiec w Monasterskach) przeciw Mosesowi Fröhlichowi (kupiec w Monasterskach) o zwrót przywłaszczonej ruchomości lub zapłatę odszkodowania pieniężnego.

Date of item:

from: 
1918
Size: 
21
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.323, оп.1, д.9