W sprawie powództwa D. Josypenko przeciw Abraha...

CAHJP Code: 
HM3/1113.10
Collection name: 
Sąd obwodowy w Stanisławowie
Original name: 

W sprawie powództwa D. Josypenko przeciw Abrahamowi Ballowi (właściciel realności w Nadwornej) o zeznanie prawa właśności na spornu działku.

Date of item:

from: 
1918
Size: 
93
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.229, оп.1, д.426