W sprawie powództwa Izraela Herscha Scheinera w...

CAHJP Code: 
HM3/1112.25
Collection name: 
Sąd obwodowy w Stanisławowie
Original name: 

W sprawie powództwa Izraela Herscha Scheinera w Jazłowcu przeciw Mosesowi Hegerowi w Buczaczu o spłacenie wekselowe.

Date of item:

from: 
1907
Size: 
36
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.229, оп.1, д.70