W sprawie uregulowania sporu pieniężno-powodowe...

CAHJP Code: 
HM3/1104.27
Collection name: 
Wojewódzki Urząd Rozjemczy do Spraw Majetkowych Posiadaczy gospodarstw wejskich w Stanisławowie
Original name: 

W sprawie uregulowania sporu pieniężno-powodowego między współwłaścicielami spółki handlowej " Perwszy Kołomyjski Browar maszynowo-parowy Brettler i Ska w Kołomyji" i dóbr w Turce Mendlem Bretlerem i innymi (spis) a Powszechnym Bankiem Zwiazkowym w Polsce w Stanisławowie.

Date of item:

from: 
1936
Size: 
27
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.93, оп.1, д.74