W sprawie opodatkowania właściciela sklepu gala...

CAHJP Code: 
HM3/1103.05
Collection name: 
Izba skarbowa w Stanisławowie
Original name: 

W sprawie opodatkowania właściciela sklepu galanteryjnego Benjamina Streisanda w Żurawno.

Date of item:

from: 
1937
Size: 
34
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.58, оп.1, д.839