W sprawie opodatkowania właściciela zakładu fry...

CAHJP Code: 
HM3/1102.18
Collection name: 
Izba skarbowa w Stanisławowie
Original name: 

W sprawie opodatkowania właściciela zakładu fryzjerskiego Salomona Badera w Tłumaczu.

Date of item:

from: 
1938
Size: 
18
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.58, оп.1, д.770