Informacje starostw powiatowych woj. stanisławo...

CAHJP Code: 
HM3/1092.06
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny. m. Stanisławów
Original name: 

Informacje starostw powiatowych woj. stanisławowskiego dot. lekarzy dentystów i techników dentystycznych z załaczeniem wykazów: Turka, Stanisławów, Kołomyja, Stryj, Kałusz, Nadwórna

Date of item:

from: 
1924
Size: 
40
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.5, д.76