"Karty rejestracyjne lekarskie":- Józef Kramer,...

CAHJP Code: 
HM3/1092.02
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny. m. Stanisławów
Original name: 

"Karty rejestracyjne lekarskie":- Józef Kramer, Bohorodczany;- Oskar Singer, Bohorodczany;- Maurycy Gefül, Bohorodczany;

Date of item:

from: 
1926
Size: 
19
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп. 5, д.19