Korespondencja z Starostwem w Lisku, dot. przep...

CAHJP Code: 
HM3/1087.16
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Starostwem w Lisku, dot. przeprowadzenia wyborów do Rady miescowej Izraelickiej gminy wyznaniowej w Lisko.

Date of item:

from: 
1908
Size: 
40
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15422