Korespondencja z Starostwem w Brzesko w sprawie...

CAHJP Code: 
HM3/1085.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Starostwem w Brzesko w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady miejscowej Izraelickiej gminy wyznaniowej.Zawierają zażalenia Aby Liebera, Israela Hofstetera i Adolfa Scheiningera przeciw nieprawnemu ułożeniu listy wyborczej.

Date of item:

from: 
1912
Size: 
26
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15376