צילום של מורי ותלמידי בית הספר ''בית יעקב שול...

CAHJP Code: 
PL 552; CD 156
Original name: 

צילום של מורי ותלמידי בית הספר ''בית יעקב שולע'' בעת טיול ל''ג בעומר ביארוסלב

Date of item:

from: 
1929
Size: 
1
Language: 
Country: 
Community: