Świadectwa urodzenia, zaślubin i zgonów Żydów z...

CAHJP Code: 
HM3/918.01
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Świadectwa urodzenia, zaślubin i zgonów Żydów z miast województwa Tarnopolskiego: Borszczów, Brzeżany, Buczacz, Budzanów, Janów, Jazłowiec, Koziowa, Podhajce, Podkamień, Podwołoczyska, Skałat, Stojanów.

Date of item:

from: 
1889
Size: 
30
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.701, оп.1, д.357