Materiały dot. zatwierdzenia statutów i likwida...

CAHJP Code: 
HM2/8669.1
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Materiały dot. zatwierdzenia statutów i likwidacji towarzystwa "Gmilat Hesed" w miejscowościach: Bohorodczany, Łysiec, Horodenka, Obertyn, Dolina, Turka, Mikołajów, Żurawno, Gwoździec, Kołomyja, Kuty.

Date of item:

from: 
1904
Size: 
264
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.3, д.1132