"Arkusze ewidencyjne" stowarzyszenia "Związek A...

CAHJP Code: 
HM2/8668.2
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

"Arkusze ewidencyjne" stowarzyszenia "Związek Akademicki Platonika" w Kołomyji.

Date of item:

from: 
1933
Size: 
5
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.3, д.1113