Materiały dot zatwierdzenia statutów żydowskich...

CAHJP Code: 
HM2/8664.2
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Materiały dot zatwierdzenia statutów żydowskich towarzystw:w Jezupolu: "Ezrah", "Tow. opieki nad chalucami i emigrantami palestyńskimi"; w Nadwórnej: "Ezrah"; w Rozdole: "Nediw Lew", "Ose Tow"; w Czernelice: "Achdut"; w Kołomyji: "Achdut", "Bikur Holim", "Hewra Kadischa"; w Sołotwinie: "Chewra Kadischa", w Gwoźdcu:"Bikur Holim"; w Stanisławowie: "Tomchei Nestarim", "Hachnasat Kala", "Dorschei Tow"; w Knihininie: "Tomchei Nestarim"; w Horodence: "Hachnasat Orchim"; w Obertynie: "Dorszei Tow"; w Mikołajowie: "Bikur Holim";w Bolechowie: "Agudas Achim" .

Date of item:

from: 
1921
Size: 
396
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.3, д.1092