"Wykazy statystyczne układu sił politycznych i ...

CAHJP Code: 
HM3/871.28
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

"Wykazy statystyczne układu sił politycznych i narodowościowych w samorządach na terenie powiatów woj. stanisławowskiego: Nadwórna, Żydaczów, Rohatyn, Stanisławów, Skole, Stryj, Kołomyja, Horodenka, Bohorodczany, Kosów, Śniatyn, Tłumacz, Dolina

Date of item:

from: 
1931
Size: 
107
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.791