Korespondencja w sprawie ustanowienia kontroli ...

CAHJP Code: 
HM2/8662.10
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Korespondencja w sprawie ustanowienia kontroli nad działalnością gmin żydowskich w województwie. Materiały dot. skarg Żydów na Zarządy Gmin żydowskich w miejscowościch: Ka³usz, Peczeniżyn, Nadwórna, Kosów, Śniatyn i Skole i o zatwierdzenie projektów budzetów, zmian statutów, podatków za ubój rytualny drobiu, lustracje Gmin w miejscowościach:Tłumacz, Kosów, Dolina, Rozdół, Stryj, Stanisławów, Bohorodczany i Żurawno.

Date of item:

from: 
1926
Size: 
483
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.2047