Sprawozdanie Komendy okręgu X w Stanisławowie d...

CAHJP Code: 
HM2/8654.8
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny. m. Stanisławów
Original name: 

Sprawozdanie Komendy okręgu X w Stanisławowie dot. sytuacji politycznej w woj. stanisławowskim za I-II kwartał r. 1925.

Size: 
19
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.258