Informacje dot. rozpowszechniania broszur antyż...

CAHJP Code: 
HM2/8654.6
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny. m. Stanisławów
Original name: 

Informacje dot. rozpowszechniania broszur antyżydowskich przez "Stronnictwo narodowe" w powiatach: Horodenka, Dolina, Żydaczów, Kałusz, Kosów, Rohatyn, Œniatyn, Tłumacz, Stryj.

Date of item:

from: 
1936
Size: 
134
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.1403-1411