Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne ...

CAHJP Code: 
HM2/8650.9
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny. m. Stanisławów
Original name: 

Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne materiały "w sprawie spekulacji urzędowej przez Żydów na tle reformy rolniczej" w powiecie turczańskim

Date of item:

from: 
1924
Size: 
31
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.238