Wykazy stowarzyszeń istniejących w powiatach: b...

CAHJP Code: 
HM2/8650.4
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny. m. Stanisławów
Original name: 

Wykazy stowarzyszeń istniejących w powiatach: bohorodczańskim, horodeńskim, dolińskim, żydaczowskim, kosowskim, kołomyjskim, kałuskim, peczeniżyńskim, rohatyńskim, stanisławowskim, śniatyńskim, stryjskim, turczańskim,tłumackim. pol., ukr.

Date of item:

from: 
1922
Size: 
421
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.71, 71-a