Protokoły, sprawozdania, protesty, korespondenc...

CAHJP Code: 
HM2/9577.2
Collection name: 
Ministerstwo wyznań i oświaty w Wiedniu
Original name: 

Protokoły, sprawozdania, protesty, korespondencja i inne materiały dot. działalności i wyborów do Rady gminy żydowskiej w Birczie.Wykazy wybranych członków i głosujących. Wykaz płatników składki (1892)

Date of item:

from: 
1887
Size: 
942
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.639, оп. 1, дд.171-174