Sprawozdania, protokoły, korespondencja i inne ...

CAHJP Code: 
НМ2/9509.7
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Sprawozdania, protokoły, korespondencja i inne materiały dot. różnych zażaleń Żydów: wybory członków Rady gminy w Bochnie, mężów zaufania do wyborów rabina w Uścieczku; podatków uboju bydła i drobiu w Dolinie; odmowa koncesji na bicie drobiu w Podhajcach i prowadzenie chederu w Białej i inne.Materiały dot sprawy metrykalnej Mojżesza Bera Rechtsamera z Rozdola.(1905-1907)

Date of item:

from: 
1906
Size: 
113
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.874