1.Korespondencja z MSW w sprawie zmian imion, s...

CAHJP Code: 
НМ2/9509.5
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1.Korespondencja z MSW w sprawie zmian imion, stanu cywilnego i wyznania w księgach metrykalnych gmin żydowskich: Tarnopol, Żółkiew, Sambór, Mielec, Wieliczka, Brzozów, Tarnów. 2. Sprawozdania i korespondencja dot. zażaleń na mianowanie zastępców rabinów w Sołotwinie i Rzeszowie; przeciw wyborowi Rady w Krościenku; ustanowienia sum podatków w Żydaczowie, Przemyślanach i Mościskach; pozbawienia Nuchima Gellera posady rabina w Sołotwinie; oraz zażalenie członków gminy w Miłowce na Mojżesza Kaufmana z powodu sposobu zarządzania przez niego cmentarza żydowskiego.

Date of item:

from: 
1906
Size: 
113
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.872