Materiały dot. długów gmin żydowskich: Jazłowie...

CAHJP Code: 
HM2/9508.3
Collection name: 
Ksiegowość państwowa we Lwowie
Original name: 

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Jazłowiec (z r.1765), Drohobycz (z r.1755), Dobromil (z r.1755), Lisko (z r.1767), Jaworów (z lat 1737 i 1763).

Date of item:

from: 
1737
Size: 
39
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, ф.187, оп.1, д.90