1. Okólniki, sprawozdania, wykazy, korespondenc...

CAHJP Code: 
HM2/9489.7
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1. Okólniki, sprawozdania, wykazy, korespondencja i inne materiały dot. uciekinerów od pogromów w południowo-zachodniej Rosji i emigracji do Ameryki przez miejscowości: Brody, Rudki, Złoczów, Tarnopol, Stanisławów, Husiatyn, Skała, Podwołoczyska, Kałusz, Trembowla. 2. Sprawozdania o pogromie w Kołędzianach. 3 List zarządu stow. "Spójnia" (ochrona rodzinnego przemyślu i handlu) dot. niebiezpieczeństwa napływu Żydów-emigrantów. 4. Wykazy emigrantów z transportów: VIII (533 osoby), IX (76 rodzin), X (152 rodz.) i XI (96 rodz.).

Date of item:

from: 
1882
Size: 
232
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.4, д.7616