1. Sprawozdania starostw powiatowych dot. przeb...

CAHJP Code: 
HM2/9489.3
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1. Sprawozdania starostw powiatowych dot. przebywania w powiatach Żydów rosyjskich. 2. Wykazy Żydów rosyjskich pozostających i wydalonych z powiatów Zbaraż i Chrzanów.

Date of item:

from: 
1882
Size: 
163
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.4, д.3115