Okolniki, sprawozdania, korespondencja i inne m...

CAHJP Code: 
HM3/724.01
Collection name: 
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Stanisławowie
Original name: 

Okolniki, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. działalności Komitetu lokalnego Ogólno-Żydowskej Partji Pracy w Stanisławowie. W sprawie również:- o założeniu Komitetów lokalnych OŻPP w: Śniatyn, Halicz, Nadwórna, Rzeszów;- wykazy czlonków zarządów Komitetów lokalnych OŻPP w Galicji;- program OŻPP "Nasza droga";- wykazy członków OŻPP i zarzadów w Stanisławowie i Haliczu;- ulotki w języku żydowskim;- protokoły przesłuchania i rewizii aresztowanych członków OŻPP w Stanisławowie.

Date of item:

from: 
1931
Size: 
334
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.69, оп.1, д.71