Sprawozdania Okręgowej Komendy Policji państwow...

CAHJP Code: 
HM3/719.09
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Sprawozdania Okręgowej Komendy Policji państwowej w Stanisławowie: - zgromadzeń ludności żydowskiej dot. otwarcia hebrajskiego uniwersytetu w Jerozolimie (referował poseł na Sejm Dr. Abraham Insler); - zebrania sprawozdawcze posła na Sejm Dr. Abrahama Inslera w Kołomyii, Dolinie; - zgromadzeń ludności żydowskiej z inicjatywy partii "Hitachdut" (referował poseł na Sejm Zwi Heller ze Lwowa), emigracji do Palestyny i polityki w syjonizmie oraz XIV Kongres syjonistyczny w Staniaławowie; - zgromadzenie Komitetu wyborczego zjednoczonych robotników i urzedników żydowskich w Stryju;- zebranie sprawozdawcze posła na Sejm Dr. Emilia Sommersteina w Turce.

Date of item:

from: 
1925
Size: 
45
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп. 1, д.294