"Sprawozdania sytuacijne starostw powiatowych w...

CAHJP Code: 
HM3/719.08
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

"Sprawozdania sytuacijne starostw powiatowych woj. stanisławowskiego z ruchu zawodowego, społeczno- politycznego i emigracyjnego" na terenie powiatów: Bohorodczany, Dolina, Horodenka, Rohatyn za czas maj-czerwiec 1922 r.

Date of item:

from: 
1922
Size: 
23
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп. 1, д.70-a