W sprawie wstrzymania przez przełożenstwo Gminy...

CAHJP Code: 
HM3/660.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie wstrzymania przez przełożenstwo Gminy żydowskiej w Łyscu Judy Gerszona Pickholza od spełnienia funkcji rabinackich w Łiścu z powodu braku wykształcenia ogόlnego, i ustanowienia Zalela Hutta i Abrahama Bera Rubina na stanowisko zastępcy rabina. Zawiera: wykaz synagog i domów modlitwy w Bohorodczanach i Sołotwinie.

Date of item:

from: 
1900
Size: 
336
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15746