Dokumenty zarządu Gminy żydowskiej we Lwówie o ...

CAHJP Code: 
HM3/655.14
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Dokumenty zarządu Gminy żydowskiej we Lwówie o działalności rabina Samuela Wolfa Gutmana: kierownictwo szkołą izraelicką miejską we Lwowie (im. A. Kohna); lista wyborców do Zarządu synagogi Postępowej; kazanie rabina S. Gutmana "Idż do ludu", wygłoszone w synagodze Postępowej (21.05.1903), i inne.

Date of item:

from: 
1893
Size: 
205
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.3, д.2686