Informationen über Pacht von Grundbesitz in den...

CAHJP Code: 
HM3/650.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Informationen über Pacht von Grundbesitz in den Städten Horodenka, Jabłonów, Jazłowiec, Kołomyja, Kosów, Kuty, Obertyn, Peczeniżyn, Pistyń und ZabłotówСведения об аренде земельных наделов евреями из городов: Horodenka, Jabłonów, Jazłowiec, Kołomyja, Kosów, Kuty, Obertyn, Peczeniżyn, Pistyń, Zabłotów.

Date of item:

from: 
1853
Size: 
93
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.109, д.79 G