כתבי העת של ההשכלה במחצית המאה הי"ט – מפתחות מוערים לכתבי העת העבריים של ההשכלה: החלוץ: מלחמת הדת והתושיה; בכורים: חכמת ישראל

Author: 
פלאי, משה
Publication title: 
כתבי העת של ההשכלה במחצית המאה הי"ט – מפתחות מוערים לכתבי העת העבריים של ההשכלה: החלוץ: מלחמת הדת והתושיה; בכורים: חכמת ישראל
Publisher: 
מאגנס
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2015
Publication Language: 
Remarks: 

Includes chapter on the journal 'בכורים' edited by Naftali Keller (383-456)

הצפירה (1823/4) בעריכת מאיר הלוי לטריס, "הוא המאסף החדש לבני ישראל"

Author: 
פלאי, משה
Publication title: 
הצפירה (1823/4) בעריכת מאיר הלוי לטריס, "הוא המאסף החדש לבני ישראל"
Source published in: 
קשר, 44 (2013), 29—38
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2013
Publication Language: 
Subjects: 

הצפירה' של מאיר הלוי לטריס כקובץ לוחם

Author: 
גלבוע, מנוחה
Publication title: 
הצפירה' של מאיר הלוי לטריס כקובץ לוחם
Source published in: 
סדן, 1 (1994), 77—87
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1994
Publication Language: 
Subjects: 

כתבי-העת העברים הראשונים בתקופת ההשכלה

Author: 
הברמן, אברהם מאיר
Publication title: 
כתבי-העת העברים הראשונים בתקופת ההשכלה
Source published in: 
מפרי העט והעת: קובץ מאמרים ורשימות בשדה הספרות והתרבות, 52-31
Publisher: 
ראובן מס
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1981
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Among other things, Max Letteris's attempt to reissue 'HaMeasef' in Vienna (36, as well as appendix C, 50-52).

לתולדות העתונות העברית בגליציה

Publication title: 
לתולדות העתונות העברית בגליציה
Source published in: 
הסולל, ג-ד (שבט-אדר תרצ"ג), 91—93)
Publishing place: 
לבוב
Date: 
1933
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

On Simon Menahem Laser's letters to Zusha Beck, 1920-1922

נשים בעתונות העברית – ההתחלות

Author: 
גוברין, נורית
Publication title: 
נשים בעתונות העברית – ההתחלות
Source published in: 
קשר, 28 (נובמבר 2000), 8—20
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2000
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including reference to Jetty Kahlman Wohlerner (10-11). And again: 'נשים בעיתונות העברית – ההתחלות', הנ"ל, קריאת הדורות: ספרות עברית במעגליה, 3, כרמל ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 2008, 279—291 (ושם – 276)

להסכים על גוף הספר דבר שפתים אף למותר: תרומת הסכמותיו של ר' יעקב משולם אורנשטיין לתולדות הספר העברי

Author: 
דובאוויק, יוסף מרדכי
Publication title: 
להסכים על גוף הספר דבר שפתים אף למותר: תרומת הסכמותיו של ר' יעקב משולם אורנשטיין לתולדות הספר העברי
Source published in: 
אבריאל בר־לבב, עודד ישראלי, יונתן מאיר , אברהם (רמי) ריינר (עורכים), דרך ספר, שי לזאב גריס, ירושלים 2021, עמ' 407-424
Publisher: 
כרמל
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2021

חדשנות טכנולוגית ותפוצתם של ספרי דרוש במאה הי"ט: שימושים חוזרים באמהות דפוס קודם להופעת הדפוס הסטריאוטיפי בגליציה

Author: 
גולדשמידט, רועי
Publication title: 
חדשנות טכנולוגית ותפוצתם של ספרי דרוש במאה הי"ט: שימושים חוזרים באמהות דפוס קודם להופעת הדפוס הסטריאוטיפי בגליציה
Source published in: 
עלי ספר 29 (2020), 135-111
Date: 
2020
Publication Language: 
Subjects: 

כתבי בעל הדעת קדושים מבוטשאטש זצ"ל: סדר עריכתם והדפסם

Author: 
בידרמן, נתן נטע
Publication title: 
כתבי בעל הדעת קדושים מבוטשאטש זצ"ל: סדר עריכתם והדפסם
Source published in: 
קובץ 'עץ חיים' באבוב, שנה י"א חוברת א [לג], ניסן תש"פ, ע' תקלז-תקמז
Date: 
2020
Publication Language: 
Remarks: 

Das zionistische Judenbild der Klara Blum in den Periodika Ostjüdische Zeitung (Cernowitz) und Der jüdische Arbeiter (Wien), 1924-

Author: 
Chelaru, Nora
Publication title: 
Das zionistische Judenbild der Klara Blum in den Periodika Ostjüdische Zeitung (Cernowitz) und Der jüdische Arbeiter (Wien), 1924-1933: Studie und Texte
Source published in: 
Corbea-Hoisie Andrei, Sigurd Paul Scheichl (Hrsg.), Kulturen an den 'Peripherien' Mitteleuropas (am Beispiel der Bukowina und Tirols) (Jassyer Beiträge zur Germanistik, 18), Editura Universitatii 'Alexandru Ioan Cuza', Iaşi, 307-332
Publisher: 
Hartung-Gorre Verlag
Publishing place: 
Iasi
Date: 
2015
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

[The Zionist Jews image of Klara Blum in the journals 'Ostjüdische Zeitung' (Chernivtsi) and 'Der Jewish Arbeiter' (Vienna), 1924—1933: Research and Texts]