ספר זכרון לזכר קהילת דוברומיל וניישטוט

Author: 
גלברט, מרדכי (ע')
Publication title: 
ספר זכרון לזכר קהילת דוברומיל וניישטוט
Publisher: 
ארגון יוצאי דוברומיל וניישטוט בישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1964
Publication Language: 
Community: 

ספר גריידינג

Author: 
מרגל, יהודה (ליביש) (ע')
Publication title: 
ספר גריידינג
Publisher: 
יוצאי קהילת גריידינג
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1981
Publication Language: 
Community: 

ספר זכרון גבוז'דזיץ והסביבה

Author: 
זילבר, מנדל (ע')
Publication title: 
ספר זכרון גבוז'דזיץ והסביבה
Publisher: 
יוצאי גבוז'דזיץ בישראל ובתפוצות
Publishing place: 
רמת-גן
Date: 
1974
Publication Language: 
Remarks: 

Includes parts in Hebrew (1-219) and in Yiddish (219-349).

Community: 

ספר הורודנקה/ ספר האראדענקע

Author: 
מלצר, שמשון (ע')
Publication title: 
ספר הורודנקה/ ספר האראדענקע
Publisher: 
אירגון יוצאי הורודנקה והסביבה בישראל ובארצות הברית
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1963
Publication Language: 
Remarks: 

The book includes parts on settlements in the surrounding area (72-78); for details - see the comment in Hebrew.

Community: 

Husiatin, Podolia (Ukraine): Jewish Settlement Founded in 16th Century, Annihilated in 1942, To Eternal Memory/ הוסיאטין - פאדאלי

Author: 
Diamond, Benjamin (ed.)
Publication title: 
Husiatin, Podolia (Ukraine): Jewish Settlement Founded in 16th Century, Annihilated in 1942, To Eternal Memory/ הוסיאטין - פאדאליער גובערניע: אידישער ישוב, געגרינדעט אין 16-טן יארהונדערט, אומגעבראכט אין 1942, לזכרון נצח
Publisher: 
Group of Husiatin Landsleit in America
Publishing place: 
New York
Date: 
1968
Publication Language: 
Community: 

ספר זכרון הוסיאטין והסביבה

Author: 
בקר, אברהם, אברהם יצחק אביטוב (ע')
Publication title: 
ספר זכרון הוסיאטין והסביבה
Publisher: 
ארגון יוצאי הוסיאטין הגליצאית בישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1976
Publication Language: 
Remarks: 

Includes parts in Hebrew (7-339) and in Yiddish (341-482).

Community: 

מבית אבא, פרקי זכרונות מימי ילדות בעיירת מולדתי הוסיאטין

Author: 
אביטוב (בירנבוים), אברהם יצחק
Publication title: 
מבית אבא, פרקי זכרונות מימי ילדות בעיירת מולדתי הוסיאטין
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1965
Publication Language: 
Remarks: 

מהדורה שנייה: בית אבות אפעל

Community: 

ספר דמביץ

Author: 
לייבל, דניאל (ע')
Publication title: 
ספר דמביץ
Publisher: 
ארגון יוצאי דמביץ בישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1960
Publication Language: 
Community: 

ספר דינוב: ספר זכרון לקדושי קהילת דינוב שניספו בשואה הנאצית/ ספר דינאוו

Author: 
קסה, יצחק ומשה רינת (ע')
Publication title: 
ספר דינוב: ספר זכרון לקדושי קהילת דינוב שניספו בשואה הנאצית/ ספר דינאוו
Publisher: 
ארגון יוצאי דינוב והסביבה בישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1979
Publication Language: 
Community: 

זכרונות מעולם שאבד וקורות חיי, גלעד לקדושי דוקלא, חלק ראשון: דוקלא

Author: 
שטרנברג, שמואל
Publication title: 
זכרונות מעולם שאבד וקורות חיי, גלעד לקדושי דוקלא, חלק ראשון: דוקלא
Publishing place: 
פתח-תקוה
Date: 
1996
Publication Language: 
Community: