A Ukrainian Answer to the Galician Ethnic Triangle: The Case of Ivan Franko

Author: 
Hrytsak, Yaroslav
Publication title: 
A Ukrainian Answer to the Galician Ethnic Triangle: The Case of Ivan Franko
Source published in: 
Polin, 12 (1999), 137-146.
Publisher: 
Littman Library of Jewish Civilization
Publishing place: 
London - Portland, Oreg
Date: 
1999
Publication Language: 

Enlightenment, Assimilation, and Modern Identity: The Jewish Élite in Galicia

Author: 
Holzer, Jerzy
Publication title: 
Enlightenment, Assimilation, and Modern Identity: The Jewish Élite in Galicia
Source published in: 
Polin, 12 (1999), 79-85.
Publisher: 
Littman Library of Jewish Civilization
Publishing place: 
London - Portland, Oreg
Date: 
1999
Publication Language: 
Remarks: 

Including references to Karl Emil Franzos (79), Naphtali Herz Homberg (80), Mendel Lefin, Nachman Krochmal, Solomon Judah Rapoport, Samuel Baum (81), Joseph Kohen-Zedek (81-82), Moritz Rappaport (82), Solomon Buber (84), Ignacy Schiper, and Henryk Grossman.

Dimensions of a Triangle: Polish-Ukrainian-Jewish Relations in Austrian Galicia

Author: 
Himka, John-Paul
Publication title: 
Dimensions of a Triangle: Polish-Ukrainian-Jewish Relations in Austrian Galicia
Source published in: 
Polin, 12 (1999), 25-48.
Publisher: 
Littman Library of Jewish Civilization
Publishing place: 
London - Portland, Oreg
Date: 
1999
Publication Language: 
Remarks: 

Including chapters on society and economics (27-31), politics (31-38), religion (38-43), and culture (43-46).

Żydzi galicyjscy na kartach pocztowych w zbiorach Biblioteki Narodowej i Muzeum Narodowego w Warszawie

Author: 
Branska, Joanna
Publication title: 
Żydzi galicyjscy na kartach pocztowych w zbiorach Biblioteki Narodowej i Muzeum Narodowego w Warszawie
Source published in: 
Rocznik Biblioteki Narodowej, 30-31 (1994-1995) (1997), 251-270.
Publisher: 
Biblioteka Narodowa
Publishing place: 
Warsaw
Date: 
1995
Publication Language: 
Remarks: 

[The Jews of Galicia on postcards in the collections of the National Library and the National
Museum in Warsaw]
With an English summary (270).
Includes facsimiles of 20 postcards from the late 19th century.

"Grenzfälle": Galician Jews and Austrian Enlightenment

Author: 
Thornhill, Chris
Publication title: 
"Grenzfälle": Galician Jews and Austrian Enlightenment
Source published in: 
German Life and Letters, 49, 2 (1996), 171-181.
Publisher: 
B. Blackwell
Publishing place: 
Oxford
Date: 
1996
Publication Language: 
Remarks: 

["Border cases: Galician Jews and Austrian Enlightenment"]

Die Stellung der Polen und Ukrainer zur jüdischen Frage im autonomen Galizien

Author: 
Buszko, Jozef
Publication title: 
Die Stellung der Polen und Ukrainer zur jüdischen Frage im autonomen Galizien
Source published in: 
Österreichische Osthefte, 38, 3 (1996), 275-291.
Publishing place: 
Wien
Date: 
1996
Publication Language: 
Remarks: 

The stance of the Poles and Ukrainians to the Jewish question in autonomous Galicia

המשולש הלאומי – יהודים, פולנים ורותנים בגליציה המזרחית בסיפורי אשר ברש'

Author: 
ורסס, שמואל
Publication title: 
המשולש הלאומי – יהודים, פולנים ורותנים בגליציה המזרחית בסיפורי אשר ברש'
Source published in: 
גלעד, 13 (1993), קנה-קפ.
Publisher: 
אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1993
Publication Language: 

Poles and Jews: A Failed BrotherhoodPoles and Jews: A Failed Brotherhood

Author: 
Opalski, Magdalena and Israel Bartal
Publication title: 
Poles and Jews: A Failed BrotherhoodPoles and Jews: A Failed Brotherhood
Publisher: 
Brandeis University Press
Publishing place: 
Hanover, N.H.
Date: 
1992
Publication Language: 
Remarks: 

Mainly according to index, value 'Galicia'.

Udzial poslów zydowskich w obradach Galicyjskiego Sejmu Krajowego drugiej kadencji

Author: 
Horn, Elżbieta
Publication title: 
Udzial poslów zydowskich w obradach Galicyjskiego Sejmu Krajowego drugiej kadencji
Source published in: 
Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 160 (1991), 3-14; 164 (1992), 19-32.
Publisher: 
Jewish Historical Institute
Publishing place: 
Warsaw
Date: 
1991
Publication Language: 
Remarks: 

[The participation of Jewish deputies in the sessions of the second sitting of the Galician Seym]

Żydzi w polskim ruchu niepodległościowym w Galicji przed pierwsza wojna światowa i w czasie jej trwania

Author: 
Zielecki, Alojzy
Publication title: 
Żydzi w polskim ruchu niepodległościowym w Galicji przed pierwsza wojna światowa i w czasie jej trwania
Source published in: 
Kiryk Feliks (Red.), Żydzi w Małopolsce; studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, 289-296.
Publisher: 
Poludniowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu
Publishing place: 
Przemyśl
Date: 
1991
Publication Language: 
Remarks: 

[Jews in the Polish Independence Movement in Galicia before and during the First World War]