על פולמוס האמנציפציה של יהודי רומניה

Author: 
פלדמן, אליהו
Publication title: 
על פולמוס האמנציפציה של יהודי רומניה
Source published in: 
דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, הר הצופים – גבעת רם, ירושלים, יט-כז אב תשכ"ט – 3—11 אוגוסט 1969, כרך ב, 277—294.
Publisher: 
האיגוד העולמי למדעי היהדות
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1972
Publication Language: 
Remarks: 

Including refernces to Julius Barash (277-278), Karpel Lippe (279) and Joseph Samuel Bloch (280).

די היינטיקע יידיש-פוילישע דיכטער אין גאליציע

Author: 
רובנצל א.
Publication title: 
די היינטיקע יידיש-פוילישע דיכטער אין גאליציע
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 9, כרך 8, חוברת 27 (426), 1.7.1932 – 'יידיש-קולטור-שאפן אין גאליציע', 430—431.
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1932
Publication Language: 
Remarks: 

כולל התייחסויות למחברים יהודים בפולנית, ובהם פבל גרניצקי (שטיינוורצל), יוסף סטרייכס, קרול דרזנר, סטפן פומר (פומרנץ),
רומן ברנדשטטר, מאוריצי שימל, דניאל איהר, ארטור לויטרבך, אנדה אקר, יוליוס ויט; לסוליקובסקי (זלצמן), לף, פסטרנק, קצ'קה,
ספֵבק, רדל, גרכר ואלכסנדר דן (בולסלב דן/ אלכסנדר ויינטרויב). וכן למחברים המשומדים יוליוס קליינר והנרי בַּלק.

היהודים ומרד פולין בשנות 1830-31 (על פי מקורות ארכיוניים)

Author: 
גלבר, נתן מיכאל
Publication title: 
היהודים ומרד פולין בשנות 1830-31 (על פי מקורות ארכיוניים)
Source published in: 
.מצודה, 7 (1954), 220—244
Publishing place: 
לונדון
Date: 
1954
Publication Language: 
Remarks: 

Including a part about the names of Jewish soldiers who participated in the revolution (230-236), among them, from Galicia.

מלחמות יהודי פולין על זכויותיהם האזרחיות והלאומיות

Author: 
הרטגלס, אפולינרי, בתרגום חיים וירשובבסקי
Publication title: 
מלחמות יהודי פולין על זכויותיהם האזרחיות והלאומיות
Source published in: 
היילפרין ישראל (ע'), בית ישראל בפולין - מימים ראשונים ועד לימות החורבן: קורות דור ודור, משק וכלכלה, תורה והשכלה, שלוחות, לקט מקורות, ביבליוגראפיה, א':קורות דור ודור, משק וכלכלה, 128—152.
Publisher: 
המחלקה לעניני הנוער של ההסתדרות הציונית
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1948
Publication Language: 
Remarks: 

About the Jews of Galicia during the Austrian period through 1918 - and mainly 128-129, as well as 133; From the Polish period - from 136.

די אידען אין גאליציע צווישען די אוקראינער און פאליאקען

Author: 
קירשנבוים, יעקב
Publication title: 
די אידען אין גאליציע צווישען די אוקראינער און פאליאקען
Source published in: 
אונזער שטימע, שנה 1, 2 (מאי 1942), 8—9.
Publisher: 
איגוד יוצאי גליציה באמריקה
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1942
Publication Language: 

אידן אין דער פוילישער סאציאליסטישער באוועגונג

Author: 
גוטליב, י.
Publication title: 
אידן אין דער פוילישער סאציאליסטישער באוועגונג
Source published in: 
גולדברג אברהם (ע'), פוילישע אידען, 10 (1942), 91—93, 178
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1942
Publication Language: 
Remarks: 

From the latter part of the 19th century. Including extensive reference to Jewish participation in the Polish Socialist Party in Galicia (92 and onward), including references to Leib Landau (Przemyśl), Dr. Jacob Bross, Dr. Henryk Grossman, Dr. Henryk Schreiber (Krakow), Dr. Fensterblau (Krakow), Dr. Karl Eineigler (Lemberg), who further along founded the Galician Bund (92), Dr. Herman Diamand (native of Lemberg), and the brothers Dr. Joseph Drobner and Boleslaw Drobner (Krakow), Dr. Herman Lieberman (native of Drohobych), Professor Ludwig Gumplowicz, Dr. Schorr (Kolomyia), David Salamander (Lemberg) and Emil Hacker (Krakow), who had an important position in the Polish Socialist Party.

Censorship of Hasidic, Kabbalistic and Yiddish Literature in Galicia During the Period of Reaction (1815-1848)

Author: 
Mahler, Raphael
Publication title: 
Censorship of Hasidic, Kabbalistic and Yiddish Literature in Galicia During the Period of Reaction (1815-1848)
Source published in: 
Journal of Jewish Bibliography, 1 (1939), 35-39, 71-82.
Publishing place: 
New York
Date: 
1939
Publication Language: 

The Austrian Government and the Hasidim during the Period of Reaction

Author: 
Mahler, Raphael
Publication title: 
The Austrian Government and the Hasidim during the Period of Reaction
Source published in: 
Jewish Social Studies,1 (1939), 195-240.
Publishing place: 
New York
Date: 
1939
Publication Language: 

דער יידישער ארבעטער און די פוילישע סאציאל-דעמ' פארטיי אין גאליציע (א בינטל פאקטן וועגן דער באוועגונג אין די 90טער יארן)

Author: 
בלום, ש.
Publication title: 
דער יידישער ארבעטער און די פוילישע סאציאל-דעמ' פארטיי אין גאליציע (א בינטל פאקטן וועגן דער באוועגונג אין די 90טער יארן)
Source published in: 
צ'ריקובר אליהו, אברהם מנס, פרנץ קורסקי ואברהם רוזין (בן-אדיר) (ע'), די יידישע סאציאליסטישע באוועגונג ביז דער גרינדונג פון 'בונד': פארשונגען, זכרונות, מאטעריאלן(היסטארישע שריפטן,3), 520—526
Publisher: 
ייווא - היסטארישע סעקציע
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1939
Publication Language: 

יהודי גליציה במהפכת השנה 1848

Author: 
פרידמן, פיליפ
Publication title: 
יהודי גליציה במהפכת השנה 1848
Source published in: 
פפר צבי, בנציון בנשלום וזכריה זילברפפניג (ע'), ספר השנה ליהודי פולניה, א', רנה-רפ.
Publisher: 
מפלט
Publishing place: 
קרקוב
Date: 
1937
Publication Language: