לקורות הנגון החסידי (ממז'יבוז ועד הנה)

Author: 
גשורי, מאיר שמעון
Publication title: 
לקורות הנגון החסידי (ממז'יבוז ועד הנה)
Source published in: 
פישמן [מיימון] יהודה לייב הכהן (ע'), אזכרה לנשמת הגאון הצדיק הרב רבי אברהם יצחק הכהן קוק (זצ"ל): קובץ תורני-מדעי, ד: דברי מחקר, תמד-תצב
Publisher: 
מוסד הרב קוק
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1937
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Mainly sub-chapter 4, In Galicia and Bukovina (1696 - 1712), dealing with, among other things, tens of Rabbis from there. For details see the Hebrew section

יהודי גליציה (לתולדות חייהם הכלכליים והתרבותיים במאת השנים שעברה, בעקבות הספרות העברית)

Author: 
אלקס [אלקושי], גדליהו
Publication title: 
יהודי גליציה (לתולדות חייהם הכלכליים והתרבותיים במאת השנים שעברה, בעקבות הספרות העברית)
Source published in: 
בדרך,שנה 5, גיליונות 3—4, 6—9, 11, ינואר-יוני 1936.
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1936
Publication Language: 
Remarks: 

Including the parts:
3 (174),17.1, 1936, 4 (including the chapters, '1. Agriculture', '2. The Tenants');
4 (175), 24.1, 4 (including the chapters '3. Merchants', '4. Craftsmen', '5. Doctors', '6. Various Occupations');
6 (177), 7.2, 5-4 (the chapter 'Hassidism in Galicia' - mainly about Hassidism as seen in Joseph Perl's 'Revealer of Secrets');
7 (178), 14.2, 5-4 (including the chapters: '6. The Hassidic Propaganda System', 4; '7. "The Tzadikksand Their Courts', 4-5); 8 (179), 21.2, 5 (about the Haskalah leaders in Galicia, Perl, Judah Leib Mieses, Isaac Erter, Nachman Krochmal, and Solomon Judah Rapoport, and the reforms they advocated); 9 (180), 28.2, 5 (about themaskilim'sattitude towards working the land' - mainly about Perl and also about Erter and Mieses); 11 (182) 13.6, 5 (the chapter '6. The Attitude of theMaskilimto Hassidism' - mainly via Perl and his essays).

למלחמת החסידות וההשכלה בגליציה

Author: 
ברנפלד, שמעון
Publication title: 
למלחמת החסידות וההשכלה בגליציה
Source published in: 
ברש אשר (ע'), ספר השנה של ארץ ישראל לשנת תרצ"ה, 30—39.
Publisher: 
שם
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1935
Publication Language: 
Remarks: 

About the Jews of Galicia, mainly chapters 9 (193-223), 12 (271-309), and 13 (311-320).

נגינת חסידים

Author: 
גשורי, מאיר שמעון
Publication title: 
נגינת חסידים
Source published in: 
הדאר, 12, ד (25.11.1932), 56—57; והמשכים בגליונות ה-י, יב, יג, כא, כב, כד, כה, לו, לז.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1932
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Appeared in 1932-1933; Including references to Hassidic Rebbes in Galicia and Bukovina; A list of their names can be found in the Hebrew section.

הנגינה החסידית (על פי הספרות החסידית ונגינותיה)

Author: 
אידלזון אברהם צבי
Publication title: 
הנגינה החסידית (על פי הספרות החסידית ונגינותיה)
Source published in: 
ספר השנה ליהודי אמריקה, 1 (תרצ"א), 74—87
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1931
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including references to Yechiel Michel Goldman of Zlotchov (76), Naphtali Zevi Horowitz of Ropczyce (79) and Abush Meir of Krakow, who was one of the main agents of Radomsk's music (84).

אונזערע קונסט- און קולטור-אוצרות

Author: 
בלבן, מאיר
Publication title: 
אונזערע קונסט- און קולטור-אוצרות
Source published in: 
הנ"ל, יידן אין פוילן: שטודיעס און שילדערוגען פון פארגאנגענע תקופות,268—300.
Publisher: 
בוריס קלצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1930
Publication Language: 
Remarks: 

Including refernces to Judaica collections in Krakow (279-280) and Lemberg (280-282); to libraries in Lemberg (285 - the Jewish community library) and in Krakow (289 - "Ezra" Library), reference to the relocated libraries of Galician scholars, Solomon Judah Rapoport's library (moved to Prague) (289-290), Nachum Friedman of Sadigura and Solomon Zalman Hayyim Halberstam of Bielitz (moved to Vienna), and Joseph Perl's library in Ternopol (290); also community archives, of Krakow (290-291), Lemberg (292), Przemyśl, Zolkiev, Rzeszów and Brody (295).

היהודים והיהדות ברומניה

Author: 
נכט יעקב
Publication title: 
היהודים והיהדות ברומניה
Source published in: 
השלח: 17 (1907), א, 74—81, ב; 544—550; 20 (1909), ג, 70—76, ד, 568—579; 22 (1910), ה, 460—467, 563—572.
Date: 
1907
Publication Language: 
Remarks: 

Including extensive deliberation regarding people from Galicia (and Bukovina) in Romania and their part in the history of the Jews there, mainly in the development of the Haskalah there. Among them, in the second part,: Abraham Joshua Heschel of Opatow, Moses Teietelbaum, Israel Friedmann of Ruzhin and his family (545), Benjamin Wolf Ehrenkranz (545, 547-549), Hirsch Mendel Pineles, Marcus Sterlisker (547), Hillel Kahana (547, 548), Moshe Valdberg, Solomon Rubin, Moses Ornstein, Matithjahu Simcha Rabner, Jakob Joachim Korn, and Nachman Frankel (548); In part three, 20 (1909), 70-76: including detailed reference to Julius Barasch (73-74), and reference to Ehrenkranz (75); Part four, ibid., 568-579 - including references to Elazar Rokach, Karpel Lippe, Reuben Asher Braudes, (568), Samuel Pineles (569) and Simon Bernfeld (569, 574); Part five, 22 (1910), 460-467 (ibid., 462-463 - Ronetti Roman, alias Aharon Blumenfeld); Part six, ibid., 563-572.

חסידות: על ספרות החסידות בתקופה האחרונה

Author: 
בלבן, מאיר
Publication title: 
חסידות: על ספרות החסידות בתקופה האחרונה
Source published in: 
התקופה, 18 (תרפ"ג), 487—502
Date: 
1923
Subjects: 
Remarks: 

Including references to the authors Aaron Marcus (488), Martin Buber (488, 498, 499-500), Ezriel Guenzig (488, 495, 497, 502), Abraham Jacob Brawer (494), Meir Balaban (496), Solomon Birnbaum (498-499), Jacob Isaac Niemirower (500), Bernhard Wachstein (502), as well as to the following people: Israel Friedman of Husyatin (489), Isaac Meir Heshil of Kopychyntsi (409), Lipa Schwager (490), Israel Friedmann of Ruzhin (490, 500, 501-502), Gershon Kotover, Nachman of Horodenka (491), Dov Ber Birkenthal (Brezhover) Bolechow (494, 495, 497, 498), Elimelech of Lyzhansk (499), the Sadigura dynasty (501-502), Dob Beer Friedman, Hayyim Halberstam and Nachum Duber Friedman (502).

לקורות החסידות באונגאריא

Author: 
פריימן, אהרן
Publication title: 
לקורות החסידות באונגאריא
Source published in: 
הצופה לחכמת ישראל, 5 (1921), 265—282
Publishing place: 
בודפסט
Date: 
1921
Subjects: 
Remarks: 

Including references to studies of the Hungarian Rabbis Yitzchak Isaac Taub of Kaliv (271), Zevi Hirsch Friedman of Lesko/ Lisko (280-281) and Yosef Meir Weiss of Spinke (281) in Galicia, and the influence of Galician Rabbis on the Jews of Hungary (on the part of some by moving there). Among them: Moses Ben Zevi Teietelbaum of Ujhely (272-280), his grandson Jekutiel Judah Teietelbaum of Sighet, eventually Rabbi in Gerlitz (272, 280), Alexander Sender father of Isaac Eisik Judah Jehiel Safrin of Komarno, Jehiel Michael (Michel) of Zloczow (272), Yosef, Av Beit Din (Head of Jewish Court of) Kolbuszowa, Aryeh Leib Ha-Levy, Av Beit Din Strizow (273), Mendel Kosover,(274-275), Zevi Elimelech Shapira of Dynow, Av Beit Din Munkatz, Israel Friedmann of Ruzhin (275, 280), Menachem Mendel of Rimanov (275-276, 280), Isaac Eisic Judah Jehiel Safrin of Komarno, Elimelech of Kodinick, grandson of Elimelech of Lyzhansk (276), Shalom Roke'ah of Belz, Hayyim Halberstam of Sanz, Hayyim Hagar of Kosov, and his son Menahem Mendel Ben Hayyim Hagar of Vizhnitz, son-in-law of Rebbe Israel Friedmann of Ruzhin, Meir Ben Aaron Leib of Peremyshlany, Asher Yeshaya Rubin of Rupshitz (280), Isaac Eizik Eichenstein of Zhidachov (281), Baruch Hager of Vizhnitz and Mordechai Leifer of Nadvorna (282).

לקורות החסידות: המחלוקת בין סנז וסדיגורה

Author: 
אבן, יצחק
Publication title: 
לקורות החסידות: המחלוקת בין סנז וסדיגורה
Source published in: 
העברי, שנה 6 (1916): ב, 14.1, 10—11; ג, 21.1, 12—13; ד, 28.1, 13—15; ה, 4.2, 10—11; ז, 18.2, 12—13; ח, 25.2, 11—13; י, 10.3, 8—9; יא, 17.3, 10—11; יג, 31.3, 10—12; יז, 28.4, 11—13; יט, 12.5, 10—12; כא, 26.5, 10—12; כד, 16.6, 10—12; כה, 23.6, 11—13; כו, 30
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1916
Publication Language: 
Subjects: