ספר זכרון לקהילות ראדיחוב, לופאטין, ויטקוב נובי, חולויוב, טופורוב, סטניסלבטשיק, סטרמילטש, שטרוויץ, והכפרים: אובין, בארילוב, ווליצה

Author: 
קרסל, גצל (ע')
Title: 
ספר זכרון לקהילות ראדיחוב, לופאטין, ויטקוב נובי, חולויוב, טופורוב, סטניסלבטשיק, סטרמילטש, שטרוויץ, והכפרים: אובין, בארילוב, ווליצה-ויגודה, סקרילוב, זאוויטש, מיקאלאיוב, דמיטרוב, סינקוב ועוד
Publisher: 
ארגון יושבי היישובים... בארץ ובחו"ל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1976
Publication Language: 
Remarks: 

Includes parts on Radehiv (14-168), Łopatyn (169-340), and additional settlements (341-629);
for expansion see the comment in Hebrew.

Community: 

רדומישל רבתי והסביבה: ספר זכרון/ גרויס ראדאמישלע און סביבה: יזכור בוך, ארגון יוצאי רדומישל והסביבה בישראל

Author: 
הרשושנים, הלל (ע' עברית) ויצחק טורקוב-גרודברג (ע', יידיש)
Title: 
רדומישל רבתי והסביבה: ספר זכרון/ גרויס ראדאמישלע און סביבה: יזכור בוך, ארגון יוצאי רדומישל והסביבה בישראל
Publisher: 
ארגון יוצאי רדומישל והסביבה בישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1971
Publication Language: 
Community: 

Polska i Palestyna - dwie ziemie i dwa nieba: Żydzi krakowscy w obiektywie Ze'eva Aleksandrowicza = Poland and Palestine - two lan

Author: 
Aleksandrowicz, Or, Sinai Aleksandrowicz, Edyta Gawron and Tomasz Strug
Title: 
Polska i Palestyna - dwie ziemie i dwa nieba: Żydzi krakowscy w obiektywie Ze'eva Aleksandrowicza = Poland and Palestine - two lands and two skies: Cracovian Jews in the photographs of Ze'ev Aleksandrowicz, translations – Gina Kuhn, Anna Wencel, Mike Levy
Publisher: 
Żydowskie Muzeum Galicja
Publishing place: 
Krakow
Date: 
2012
Publication Language: 
Remarks: 

Photo album.

Community: 

Kraków: A Guide to Jewish Genealogy

Author: 
Weisgard, Geoffrey M.,
Title: 
Kraków: A Guide to Jewish Genealogy
Publishing place: 
Britain
Date: 
2011
Publication Language: 
Community: 

This was the Hebrew school in Kraków :‎ the Hebrew Secondary School 1918-1939

Author: 
Belda, Maciej Władysław [et al]
Title: 
This was the Hebrew school in Kraków :‎ the Hebrew Secondary School 1918-1939
Publisher: 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Publishing place: 
Krakow
Date: 
2011
Publication Language: 
Community: 

The Influence of the Zionist's Ideology on the Jewish Artistic Milieu in Krakow, 1904-1939

Author: 
Styrna, Natasza
Title: 
The Influence of the Zionist's Ideology on the Jewish Artistic Milieu in Krakow, 1904-1939
Published in: 
Malinowski Jerzy, Renata Piątkowska and Tamara Sztyma-Knasiecka (ed.), Jewish Artists and Central-Eastern Europe: Art Centers, Identity, Heritage from the 19th Century to the Second World War, 223-229.
Publisher: 
Wydawn. DiG
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2010
Publication Language: 
Community: 

Krakowski Memorbuch bejt hamidraszu Majera Dajana

Author: 
Hońdo, Leszek
Title: 
Krakowski Memorbuch bejt hamidraszu Majera Dajana
Publisher: 
Wydawn. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publishing place: 
Krakow
Date: 
2010
Publication Language: 
Remarks: 

[Memory book of the Beit Hamidrash Meir Dayan in Kraków]
The original appeared in Hebrew and was translated into Polish.

Community: 

Artyści żydowscy w Krakowie, 1873-1939 :katalog wystawy = Jewish artists in Kraków, 1873-1939 : exhibition catalogue

Author: 
Styrna Natasza
Title: 
Artyści żydowscy w Krakowie, 1873-1939 :katalog wystawy = Jewish artists in Kraków, 1873-1939 : exhibition catalogue
Publisher: 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Publishing place: 
Krakow
Date: 
2008
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the following parts:
Malinowski Jerzy, ‘Kraków and the Jewish art world in Poland and in Europe’ – 17-30
Styrna Natasha, ‘Jewish Artists in Kraków – Jewish students of the School of Fine Arts in Kraków’ – 31-69
‘Catalogue’ – 71-209
Styrna Natasha, ‘Biographical Entries on the Artists’ – 211-240

Community: 

מומרים יהודים בקרקוב במאה החמש עשרה

Author: 
זרמסקה, חנה
Title: 
מומרים יהודים בקרקוב במאה החמש עשרה
Published in: 
גלעד, 21 (2007), 15—27.
Publisher: 
המכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2007
Publication Language: 
Community: 

מתי נוסד הדפוס העברי הראשון בקרקוב?

Author: 
טטר, מגדה ויחזקאל פראם
Title: 
מתי נוסד הדפוס העברי הראשון בקרקוב?
Published in: 
גלעד, 20 (2006), 144—149.
Publisher: 
המכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2006
Publication Language: 
Community: