לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 8, 77

Author: 
קאנטעס יצחק
Publication title: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 8, 77
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1981
Publication Language: 

קאלער יצחק

Author: 
ליפשיץ, יחזקאל
Publication title: 
קאלער יצחק
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 8, 58
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1981
Publication Language: 

קאלניק ארטור

Author: 
ליפשיץ, יחזקאל
Publication title: 
קאלניק ארטור
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 8, 57
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1981
Publication Language: 

ארטור קאלניק

Publication title: 
ארטור קאלניק
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 33 (1971), 6 (יוני-יולי), 10
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1971
Publication Language: 
Remarks: 

Upon his death.

קולטור-נייס

Publication title: 
קולטור-נייס
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 74 (1971), 215—218
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1971
Publication Language: 
Remarks: 

Includes information on Arthur Kolnik's death (218)

ארטור קאלניק, בארימטער מאלער, געשטארבן צו 81 יאר

Author: 
לנמן, לאון
Publication title: 
ארטור קאלניק, בארימטער מאלער, געשטארבן צו 81 יאר
Source published in: 
פארווערטס, 12.6.1971, 8
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1971
Publication Language: 

קולטור-נייס

Publication title: 
קולטור-נייס
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 65 (1969), 264—268
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1969
Publication Language: 
Remarks: 

Includes information about Arthur Kolnik's exhibition in Tel-Aviv museum (264)

קאלניק

Author: 
פרנקל, בורווין
Publication title: 
קאלניק
Source published in: 
פרנקל, בורווין, מיט יידישע קינסטלער: שמועסן און באמערקונגען (מיניאטור-ביבליאטעק, 5—6), 82-71
Publisher: 
אלוו. יידישער קולטור-קאנגרעס אין פראנקרייך
Publishing place: 
פריז
Date: 
1963
Publication Language: 
Remarks: 

Hebrew translation: 'קולניק', פרנקל, בורווין, עם אמנים יהודיים: שיחות והערות, מיידיש – יונה אשל, ישראל 1974, 46—52

דער קינסטלער ארטור קאלניק

Author: 
סוצקבר, אברהם
Publication title: 
דער קינסטלער ארטור קאלניק
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 44 (1962), 106—108
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1962
Publication Language: 

ארטור קאלניק

Author: 
ולדמן, משה
Publication title: 
ארטור קאלניק
Source published in: 
אונדזער אייניקייט, 4—5 (10—11), אוגוסט-ספטמבר 1959, 24—25, 43
Publishing place: 
פריס
Date: 
1959
Publication Language: