אביגדור שפריצער, אידישער שרייבער, געשטארבען אין ארגענטינע

Publication title: 
אביגדור שפריצער, אידישער שרייבער, געשטארבען אין ארגענטינע
Source published in: 
פארווערטס, 6.2.1952, 10
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1952
Publication Language: 

אביגדור שפריצער באזוכט קאנאדע; ער פארט קיין ישראל

Publication title: 
אביגדור שפריצער באזוכט קאנאדע; ער פארט קיין ישראל
Source published in: 
דער טאג, 16.5.1950, 2
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1950
Publication Language: 

און נאר צוויי דורות יידישע שרייבער אין ארגענטינע

Author: 
גולד, ח
Publication title: 
און נאר צוויי דורות יידישע שרייבער אין ארגענטינע
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 10, כרך 9, חוברת 6 (457), 3.2.1933, 85—86
Publishing place: 
ורשה
Publication Language: 
Remarks: 

Includes a paragraph on Avigdor Shpritser (86)

שפריצער אביגדור

Author: 
רייזן, זלמן
Publication title: 
שפריצער אביגדור
Source published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, 4, מהדורה שנייה מורחבת, 876—877
Publisher: 
ווילנער פערלאג פון ב. קלעצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1926
Publication Language: 

שפאצער לעאן

Publication title: 
שפאצער לעאן
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 8, 781
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1981
Publication Language: 

שפירן צבי

Publication title: 
שפירן צבי
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 8, 789
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1981
Publication Language: 

שפירן צבי

Author: 
רייזן, זלמן
Publication title: 
שפירן צבי
Source published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, 4, מהדורה שנייה, מורחבת, תר"צ, 868—871
Publisher: 
ווילנער פערלאג פון ב. קלעצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1929
Publication Language: 

אדמו"ר ר' צבי אלימלך שפירא בעל "צבי לצדיק" זי"ע: צו דער רעטס- 60 יארצייט פון אלטן בלאזובער רבי

Author: 
קלין, יוסף
Publication title: 
אדמו"ר ר' צבי אלימלך שפירא בעל "צבי לצדיק" זי"ע: צו דער רעטס- 60 יארצייט פון אלטן בלאזובער רבי
Source published in: 
דאס אידישע ווארט, 246 (תשמ"ד), 29—31
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1984
Publication Language: 

ר' צבי אלימלך שפירא ז"ל

Author: 
אבן, יצחק
Publication title: 
ר' צבי אלימלך שפירא ז"ל
Source published in: 
דער מארגען זשורנאל, 16.4.1924, 7
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1924
Publication Language: 

שפירא יצחק

Author: 
כהן, ברל
Publication title: 
שפירא יצחק
Source published in: 
כהן, ברל, לעקסיקאן פון יידיש-שרייבערס [...],515
Publisher: 
רעיה אילמן-כהן
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1986
Publication Language: